Welkom op de website van onze gemeenteschool.

Wij willen u laten kennis maken met een moderne en dynamische school die een open visie heeft. Gericht naar de toekomst, de wereld van morgen waar de kinderen van nu de volwassenen zullen zijn.
Ook een school waar geborgenheid, zorg en liefde voor elk kind de belangrijkste kenmerken zijn.

Daarvoor kunnen we beroep doen op een sterk leerkrachtenteam, omringd en ondersteund door een sterk zorgteam, een correct werkende administratie en een faciliterend schoolbestuur.

Wij beschikken eveneens over een mooie en moderne infrastructuur en de meest recente onderwijsleermiddelen.

Dit was ook het oordeel van de onderwijsinspectie tijdens de doorlichting van 2009.

Een school om fier op te zijn!