Klik per klik

Kinderen kunnen vandaag haast sneller ‘swipen’ en klikken dan ze kunnen praten. Logisch ook. De huidige computers en tablets laten toe dat je met heel weinig basiskennis toch een enorme veelheid aan informatie in een korte tijd kan opzoeken.  Daarom zijn lessen ICT in het lager essentieel. De revolutie van de informatietechnologie heeft een grote invloed op de kinderen en hoe ze met die toestellen en vaardigheden om moeten springen.

Onze lessen zijn erop gericht dat we de kinderen haast klik per klik, of swipe per swipe op een veilige manier meenemen in de grenzeloze mogelijkheden en kansen van de informatietechnologie

De eerste graad: opstarten

Kinderen zijn heel visueel ingesteld, daarom is tekenen één van de eerste handelingen die we hen op de computer aanleren.  Op die manier wennen ze aan de typische computerhandelingen zoals klikken, slepen, kiezen e.d.

De computer is een ideaal instrument om zelfstandig werk te stimuleren, dat is dan ook die andere belangrijke doelstelling van hun eerste ICT-lessen.

In het tweede leerjaar gaan we verder op die basis, maar laten we de kinderen actief informatie opzoeken op klaargezette werkbladen (bv. educatieve websites, teksten, tekeningen…).

De tweede graad: activeren

We bouwen de basisvaardigheden een stapje verder uit. Kinderen beginnen stilaan actief met de computer te werken door zelfstandig documenten op te bouwen en ze op te maken met foto’s. Het principe van ‘knippen en plakken’ doet zijn intrede.  De computer wordt vanaf het derde leerjaar een echt ‘lesinstrument’ voor zelfstandig leren (hoe?)

Vanaf het vierde leerjaar wordt die zelfstandigheid verder gestimuleerd door de computer te gebruiken voor belangrijke toepassingen. Zo moet de klasspreekbeurt met de computer en een presentatieprogramma worden gemaakt. Daarnaast wordt informatie zoeken via het internet een belangrijk onderdeel van de ICT-lessen. In één klap leren de kinderen ook hoe ze de veelheid aan informatie efficiënt kunnen ordenen en afwegen.

De derde graad: een constante upgrade

Vanaf nu staat de enorme veelzijdigheid van ICT centraal. Hoe gebruik je beeld in combinatie met geluid en tekst in een presentatie? Hoe onstaat communicatie via het internet en hoe gebruik je die instrumenten, apps en programma’s op een veilige manier?  De kinderen kunnen nu zelf hun informatie opzoeken en afwegen welke bronnen het meest geschikt zijn voor hun taak of werkje. De kinderen weten ook welke programma’s ze voor specifieke taken moeten gebruiken.