• Wettelijk gezien moeten alle schoolmaterialen gratis aangeboden worden. Ook in onze school is dat zo.
  Daar mogen we nog kosten bijrekenen voor extra activiteiten zoals uitstappen.
  Die kosten zijn echter wettelijk beperkt.
  Volgende bedragen mogen niet overschreden worden:
  kleuterafdeling (totaal 3 à 4 jaar): € 100 - wij vragen niets
  lager onderwijs (totaal 6 jaar) : € 410 - enkel kosten voor sport- en bosklassen

 • Overzicht van de tarieven eigen verbruiksmaterialen:
  • Warme maaltijd kleuter € 2,10 (incl. € 0,25 remgeld)
  • Warme maaltijd lager € 2,70 (incl. € 0,25 remgeld)
  • Soep € 0,50 (incl. € 0,25 remgeld)
  • Boterhameters € 0,25 remgeld
  • Oog voor lekkers € 5 (min.) / € 9 (max.)
  • Turn T-shirt € 8,00
  • Naschoolse studie € 0,25 (per beurt)

     
 • Overzicht van de tarieven voor opvangmogelijkheden:
  Naschoolse sport: € 78 (incl. schaatsen, bowlen, zwemmen en minigolf)
  Naschoolse sport (sociaal tarief): € 56 (incl. schaatsen, bowlen, zwemmen en minigolf)
  WAK: € 72 WAK (sociaal tarief): € 50

 • Opvang:
  Opvang 's morgens
  van 7.00 - 8.15: € 0,78 per begonnen half uur
  Opvang 's avonds 
  van 16.15 - 18.00: € 0,78 per begonnen halfuur
  vrijdag tot 17.00
  meer info: website BKO
   
 • Overzicht van de tarieven voor meerdaagse uitstappen:
  Bosklassen Merkenveld -  3 dagen (2de leerjaar): € 55 à € 65
  Sportklassen Herentals - 5 dagen (4de leerjaar): € 105 à  € 110 
  Bosklassen Biedenkopf (D) - 10 dagen (6de leerjaar): € 235 à € 235

 • GRATIS AANGEBODEN:
  zwembad en het bijbehorend busvervoer, toneelvoorstellingen, sportactiviteiten, alle schooluitstappen, schoolreizen

Een schooltoelage voor u?

Kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage.

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.

Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het is dus zeker de moeite om eens na te kijken of u in aanmerking komt.

De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met hoger onderwijs maakt het mogelijk om één gezinsdossier in te dienen: voortaan volstaat één formulier voor alle kinderen samen.

Ook het aantal toe te voegen documenten is beperkt: geen aanslagbiljet meer van de belastingen, geen inschrijvingsformulier van de school.

U kunt een toelage aanvragen tot en met 1 juni van het lopende schooljaar, op papier of online.

Op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraag indienen. Of de formulieren binnenhalen en afdrukken.

De aanvraagformulieren worden ook verspreid via schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s en integratiecentra.
Zeker doen!

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/

GOW

Het Gemeentelijk Onderwijs Westhoek, kortweg GOW, is een regionale pedagogische ondersteuningsdienst. Deze dienst werd eind 1998 opgestart en begeleidde in aanvang de gemeentelijke basisscholen van Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Veurne en Diksmuide. Naderhand sloten ook Gistel, Diksmuide, Middelkerke en De Panne aan.
Het onderwijs krijgt meer en meer taken toegewezen. Dit heeft te maken met tal van nieuwe ontwikkelingen en hervormingen. De invoering van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en daaruit voortvloeiend nieuwe leerplannen in de jaren ’90 en het opvolgen van de implementatie ervan waren belangrijke doelstellingen die men bij aanvang van het GOW-project wilde waarmaken. Een goede reden voor de schoolbesturen om een pedagogisch adviseur aan te stellen.
Centraal in de opdracht van de adviseur stond de bevordering van de onderwijskwaliteit van de verschillende scholen en de versterking van de beroepskwaliteit van de personeelsleden. Rode draad is daarbij het stimuleren van het beleidsvoerend vermogen van de scholen, m.a.w. werken aan de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs.
De gemeenschapsinspectie is verantwoordelijk voor de externe kwaliteitsbewaking via doorlichtingen. De doorlichting is een momentopname. De inspectie hecht de laatste jaren meer en meer belang aan het beleidsvoerend vermogen van de scholen en de instrumenten die ze daarbij gebruiken. De adviseur speelt hierop in door het ontwikkelen van verschillende initiatieven. Naast het bewaken van de kwaliteit neemt de adviseur ook een aantal initiatieven om de kwaliteitszorg te verhogen. In het kader van beleidsvoerend vermogen is bijvoorbeeld het meten van effecten belangrijk. Resultaten van kinderen zijn een belangrijke waardemeter van de effectiviteit van onderwijs. Eén waardemeter is de aanmaak van regionale toetsen. Sedert 1999 stelt de adviseur samen met het directieteam jaarlijks een nieuwe toets samen. Die is gebaseerd op de leerplannen OVSG en toetst basisleerstof.

Pedagogische begeleidingsdienst:
 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).
OVSG West-Vlaanderen
Pedagogisch Adviseur
Philip Alliët – 0494/48 85 79
Leeuwerikenstraat 10
8800 Roeselare

Eveneens wordt een beroep gedaan op de eigen begeleidingsdienst van de scholengemeenschap
'Strand & Polder'.
Gemeentelijk Onderwijs Westhoek
Pedagogisch Adviseur
Nancy Dewulf – 0499 93 39 51 - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Boomgaardstraat 23

8650 Klerken

Opvang voor en na school:

Alle kinderen kunnen op school terecht voor voor- of naschoolse opvang.

Die wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Koksijde i.s.m. de buitenschoolse kinderopvang en dit

‘s morgens vanaf 7u.00 tot 8u.15 en
’s avonds vanaf 16u.15 tot 18u.00 stipt
(op vrijdag tot 17u.00)!

Wie op andere tijdstippen opvang wenst of specifiek voor de ‘Speelplekke’ kiest, kan steeds terecht in de buitenschoolse kinderopvang ‘Speelplekke’ aan de verkeerslichten te Oostduinkerke-dorp (058 51 34 74). 

Inschrijvingsformulieren kunt u bekomen op het secretariaat en dient u af te geven in de ‘Speelplekke’.
Voor de opvangkosten ontvangt u een fiscaal attest.
Voor alle meldingen: permanentienummer - 0494 53 28 58.

Voor vragen en inlichtingen: 058 51 34 74 / 0479 97 78 40

WIE VOOR 8u.15 OP SCHOOL TOEKOMT, wordt in de voorschoolse opvang verwacht. Kinderen horen niet thuis op straat of op de stoep! De voordeur van de school en het poortje naar de Polderstraat gaan pas om 8u.15 open. Gelieve hiermee rekening te willen houden a.u.b. !


WIE NA 16u.15 NOG OP SCHOOL VERBLIJFT, komt automatisch in de naschoolse opvang terecht.

Ouderraad - Vriendenkring:

In onze school is er een actieve ouderraad – vriendenkring : het is een nieuwe ploeg sedert september 2013. Deze richt heel wat leuke activiteiten in gedurende het schooljaar. De opbrengst hiervan ondersteunt de toneel- en theatervoorstellingen, de sportactiviteiten, de schooluitstappen, het sinterklaasfeest, een gezond ontbijt, … Het gaat hier om een budget van ongeveer 9 000 euro.

Daarom richten wij een warme oproep aan alle ouders die zich geroepen voelen om mee te werken met deze vereniging.
Neem gerust contact op met Mevr. Bieke Dekort, onze voorzitter (Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.) of met de directeur. Vele handen maken het werk licht.