In de gemeenteschool van Oostduinkerke is er een mentor. Voor het achtste schooljaar op rij worden startende leraren, interimarissen, studenten van de lerarenopleidingen en studenten personenzorg begeleid en gecoacht. De mentor zorgt tevens voor het onthaal en de daarbij horende administratie. Zij is de link tussen de student en de klasleraar. Er worden afspraken gemaakt voor de coaching en alle nodige documenten worden overhandigd.

De school ontwierp een duidelijk stappenplan zodat iedereen weet wat zijn taak is. Als een beginnende leraar toekomt op school, wordt de mentor ingeschakeld. De leraar kan ten allen tijde terugvallen op een persoon die altijd paraat staat om te coachen en te begeleiden. Bijvoorbeeld: indien nodig wordt een model agenda aangereikt, de leerplanzoeker wordt gedemonstreerd, enz. Er kan eventueel een klasbezoek wordt een fase uit de les geanalyseerd en samen besproken.

Hierdoor krijgt de beginnende leraar inzicht in zijn functioneren. De wijze waarop dit gebeurt, verloopt in een vertrouwelijk kader. De mentor is een gelijkwaardige partner en zal nooit de leraar evalueren. Elk schooljaar kunnen studenten kleuter of lager onderwijs en studenten personenzorg stage bij ons lopen. Op die manier blijven we voortdurend in contact met het steeds wisselende onderwijslandschap en is het een win-winstituatie voor alle partners.

Er wordt vlot samengewerkt met de diverse lerarenopleidingen. De uitdagingen komen vanuit het veld en worden als stimulerend aanzien. Ons gemeentelijk onderwijs staat, ver buiten de provinciegrenzen, bekend voor zijn goede ondersteuning.