GOW

Het Gemeentelijk Onderwijs Westhoek, kortweg GOW, is een regionale pedagogische ondersteuningsdienst. Deze dienst werd eind 1998 opgestart en begeleidde in aanvang de gemeentelijke basisscholen van Koksijde, Nieuwpoort, Alveringem, Veurne en Diksmuide. Naderhand sloten ook Gistel, Diksmuide, Middelkerke en De Panne aan.
Het onderwijs krijgt meer en meer taken toegewezen. Dit heeft te maken met tal van nieuwe ontwikkelingen en hervormingen. De invoering van de ontwikkelingsdoelen en eindtermen en daaruit voortvloeiend nieuwe leerplannen in de jaren ’90 en het opvolgen van de implementatie ervan waren belangrijke doelstellingen die men bij aanvang van het GOW-project wilde waarmaken. Een goede reden voor de schoolbesturen om een pedagogisch adviseur aan te stellen.
Centraal in de opdracht van de adviseur stond de bevordering van de onderwijskwaliteit van de verschillende scholen en de versterking van de beroepskwaliteit van de personeelsleden. Rode draad is daarbij het stimuleren van het beleidsvoerend vermogen van de scholen, m.a.w. werken aan de kwaliteit van het gemeentelijk onderwijs.
De gemeenschapsinspectie is verantwoordelijk voor de externe kwaliteitsbewaking via doorlichtingen. De doorlichting is een momentopname. De inspectie hecht de laatste jaren meer en meer belang aan het beleidsvoerend vermogen van de scholen en de instrumenten die ze daarbij gebruiken. De adviseur speelt hierop in door het ontwikkelen van verschillende initiatieven. Naast het bewaken van de kwaliteit neemt de adviseur ook een aantal initiatieven om de kwaliteitszorg te verhogen. In het kader van beleidsvoerend vermogen is bijvoorbeeld het meten van effecten belangrijk. Resultaten van kinderen zijn een belangrijke waardemeter van de effectiviteit van onderwijs. Eén waardemeter is de aanmaak van regionale toetsen. Sedert 1999 stelt de adviseur samen met het directieteam jaarlijks een nieuwe toets samen. Die is gebaseerd op de leerplannen OVSG en toetst basisleerstof.

Pedagogische begeleidingsdienst:
 
Het schoolbestuur en het personeel laten zich begeleiden door het onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap (OVSG vzw).
OVSG West-Vlaanderen
Pedagogisch Adviseur
Philip Alliët – 0494/48 85 79
Leeuwerikenstraat 10
8800 Roeselare

Eveneens wordt een beroep gedaan op de eigen begeleidingsdienst van de scholengemeenschap
'Strand & Polder'.
Gemeentelijk Onderwijs Westhoek
Pedagogisch Adviseur
Nancy Dewulf – 0499 93 39 51 - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Boomgaardstraat 23

8650 Klerken