Reeds enkel jaren kunnen wij met het aanbod van de Westhoekacademie uitpakken.
We bieden de kinderen van de lagere afdeling immers op vrijdagnamiddag (van 15u.20 tot 17u.00) de kans om zich creatief uit te leven.
Deze zinvolle naschoolse activiteit kost ongeveer € 72 of € 50 (sociaal tarief) per schooljaar, gebruiksmaterialen inbegrepen (verf, papier, lijm, ...)
Daarvoor krijgen uw kinderen gedurende een volledig schooljaar 2 lestijden per week les in tekenen, schilderen, boetseren, experimenteren, kliederen …
door professionele lesgevers van de Westhoekacademie. Tal van nieuwe technieken komen aan bod.
Inschrijven kan via het secretariaat of tijdens de eerste lesdag.