Opvang voor en na school:

Alle kinderen kunnen op school terecht voor voor- of naschoolse opvang.

Die wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Koksijde i.s.m. de buitenschoolse kinderopvang en dit

‘s morgens vanaf 7u.00 tot 8u.15 en
’s avonds vanaf 16u.15 tot 18u.00 stipt
(op vrijdag tot 17u.00)!

Wie op andere tijdstippen opvang wenst of specifiek voor de ‘Speelplekke’ kiest, kan steeds terecht in de buitenschoolse kinderopvang ‘Speelplekke’ aan de verkeerslichten te Oostduinkerke-dorp (058 51 34 74). 

Inschrijvingsformulieren kunt u bekomen op het secretariaat en dient u af te geven in de ‘Speelplekke’.
Voor de opvangkosten ontvangt u een fiscaal attest.
Voor alle meldingen: permanentienummer - 0494 53 28 58.

Voor vragen en inlichtingen: 058 51 34 74 / 0479 97 78 40

WIE VOOR 8u.15 OP SCHOOL TOEKOMT, wordt in de voorschoolse opvang verwacht. Kinderen horen niet thuis op straat of op de stoep! De voordeur van de school en het poortje naar de Polderstraat gaan pas om 8u.15 open. Gelieve hiermee rekening te willen houden a.u.b. !


WIE NA 16u.15 NOG OP SCHOOL VERBLIJFT, komt automatisch in de naschoolse opvang terecht.