• Wettelijk gezien moeten alle schoolmaterialen gratis aangeboden worden. Ook in onze school is dat zo.
  Daar mogen we nog kosten bijrekenen voor extra activiteiten zoals uitstappen.
  Die kosten zijn echter wettelijk beperkt.
  Volgende bedragen mogen niet overschreden worden:
  kleuterafdeling (totaal 3 à 4 jaar): € 100 - wij vragen niets
  lager onderwijs (totaal 6 jaar) : € 410 - enkel kosten voor sport- en bosklassen

 • Overzicht van de tarieven eigen verbruiksmaterialen:
  • Warme maaltijd kleuter € 2,10 (incl. € 0,25 remgeld)
  • Warme maaltijd lager € 2,70 (incl. € 0,25 remgeld)
  • Soep € 0,50 (incl. € 0,25 remgeld)
  • Boterhameters € 0,25 remgeld
  • Oog voor lekkers € 5 (min.) / € 9 (max.)
  • Turn T-shirt € 8,00
  • Naschoolse studie € 0,25 (per beurt)

     
 • Overzicht van de tarieven voor opvangmogelijkheden:
  Naschoolse sport: € 78 (incl. schaatsen, bowlen, zwemmen en minigolf)
  Naschoolse sport (sociaal tarief): € 56 (incl. schaatsen, bowlen, zwemmen en minigolf)
  WAK: € 72 WAK (sociaal tarief): € 50

 • Opvang:
  Opvang 's morgens
  van 7.00 - 8.15: € 0,78 per begonnen half uur
  Opvang 's avonds 
  van 16.15 - 18.00: € 0,78 per begonnen halfuur
  vrijdag tot 17.00
  meer info: website BKO
   
 • Overzicht van de tarieven voor meerdaagse uitstappen:
  Bosklassen Merkenveld -  3 dagen (2de leerjaar): € 55 à € 65
  Sportklassen Herentals - 5 dagen (4de leerjaar): € 105 à  € 110 
  Bosklassen Biedenkopf (D) - 10 dagen (6de leerjaar): € 235 à € 235

 • GRATIS AANGEBODEN:
  zwembad en het bijbehorend busvervoer, toneelvoorstellingen, sportactiviteiten, alle schooluitstappen, schoolreizen

Een schooltoelage voor u?

Kleuters en kinderen uit het lager onderwijs kunnen in aanmerking komen voor een schooltoelage.

De belangrijkste voorwaarde is dat het gezinsinkomen niet te hoog mag zijn. Daarnaast spelen nationaliteit en de aanwezigheid op school een rol.

Naar schatting heeft één op de vier leerlingen recht op een schooltoelage. Het is dus zeker de moeite om eens na te kijken of u in aanmerking komt.

De gelijkschakeling van de inkomensvoorwaarden van kleuter- tot en met hoger onderwijs maakt het mogelijk om één gezinsdossier in te dienen: voortaan volstaat één formulier voor alle kinderen samen.

Ook het aantal toe te voegen documenten is beperkt: geen aanslagbiljet meer van de belastingen, geen inschrijvingsformulier van de school.

U kunt een toelage aanvragen tot en met 1 juni van het lopende schooljaar, op papier of online.

Op de website www.studietoelagen.be kunt u digitaal een aanvraag indienen. Of de formulieren binnenhalen en afdrukken.

De aanvraagformulieren worden ook verspreid via schoolsecretariaten, CLB’s, OCMW’s en integratiecentra.
Zeker doen!

http://www.ond.vlaanderen.be/studietoelagen/