CLB

Onze school werkt nauw samen met een team van professionele medewerkers van het CLB: Veurne - Diksmuide - Westkust.
Als ouder kunt u persoonlijk contact opnemen in het CLB-centrum te Veurne of u kunt op woensdagmorgen (na afspraak met de zorgcoördinator) in onze school terecht bij de pedagoog.
De domeinen die tot de bevoegdheid van het CLB behoren zijn: begeleiding bij leermoeilijkheden en ontwikkelingsproblemen, begeleiding bij studiekeuze, begeleiding bij problemen op sociaal en emotioneel vlak en begeleiding van preventieve gezondheidszorg.
Het CLB behandelt aanvragen van de school of de ouders. Het CLB is onafhankelijk, werkt gratis en is gebonden aan het beroepsgeheim.

Indien u wat meer info rond de werking van het CLB wenst, kunt u klikken op volgende link om een filmpje te bekijken daarover.

 

Info

CLB Veurne-Diksmuide-Westkust,

Oude Beestenmarkt 6,
8630 Veurne
tel: 058 31 16 14
fax: 058 31 64 80

Caroline Descamps, pedagoog - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
Mireille Demeyere, maatschappelijk werker - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
Greet Rabaey, verpleegkundige - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.
Marleen D'Haene, Arts - Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.


Luizenscreening: "Met zijn allen tegen de luis."

Sedert 2010 voeren we in Koksijde actief strijd tegen luizen op school.
Het kriebelteam (vrijwilligers) controleert 2 maal per jaar de hoofdharen van jullie kinderen.
De meest effectieve manier om luizen te bestrijden is de nat-kam-methode.
Klik hier om een filmpje te bekijken hoe je de nat-kam-methode correct uitvoert.

 

Vaccinatiecampagne mazelen.

De vaccinatieweek richt zich dit jaar op de vaccinatie tegen mazelen-bof-rode hond van het vijfde leerjaar. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) is een vaccinatiegraad van minstens 95% nodig om mazelen te “elimineren”. Als de mazelen dan opduiken, zijn er zoveel mensen beschermd dat de ziekte zich niet kan verspreiden en weer verdwijnt. In Vlaanderen is die vaccinatiegraad dus haalbaar. Met een campagne wil de overheid ervoor zorgen dat er nog meer kinderen hun tweede vaccin tegen mazelen krijgen. In de scholen wil de campagne ervoor zorgen dat kinderen en hun ouders niet vergeten hun brief voor het medisch onderzoek in te vullen en af te geven. Daarmee geven ze toestemming voor de vaccinatie. De leraar kan gebruik maken van een quiz om mazelen en vaccinatie in de klas onder de aandacht te brengen. Voor de kinderen is er een online webgame. U kan al de informatie over de campagne terugvinden op de volgende website: http://www.operatievaccinatie.be/.

 

 

 

Onze gloednieuwe "sportblog" al gezien? Klik hier!

 

 

Elke vrijdag van 15u tot 17u kunnen de leerlingen van het eerste t.e.m. het zesde leerjaar onder leiding van telkens vier leerkrachten sport volgen.

Het initiatief werd genomen omdat veel ouders zich de vrijdag om 15 u. nog niet konden vrijmaken om hun kinderen op te halen en omdat we ze een nuttige en gezonde vrijetijdsbesteding wilden aanbieden.

Intussen zijn ook heel wat andere kinderen, die wat extra sportieve uitdagingen zochten, aangesloten bij onze groep.

Vanaf de start in januari 2008 bleek deze formule een succes te zijn. Zorg ervoor dat uw kind tijdig ingeschreven wordt.

De sport gaat door in de sporthal ‘Hazebeek’ of bij mooi weer op de sportvelden en atletiekpiste van het ‘Hazebeekpark’.

Er is een uitgebreid aanbod van activiteiten, rekening houdende met de leeftijdsverschillen.

Enkele activiteiten die elk schooljaar al op het programma staan: baseball, badminton, frisbee, waterestafette, circuit, voetbal, unihockey, tafeltennis, ropeskipping, training voor de veldloop,’hak op de tak’, duinenspel, enz…

U merkt, voor elk wat wils en rekening houdend met ieders mogelijkheden.

De kostprijs voor deelname aan de naschoolse sport bedraagt ongeveer €78 per schooljaar. Indien meerdere kinderen van een gezin deelnemen, wordt de prijs verlaagd tot ongeveer €56 euro per kind, per schooljaar. De kosten voor het schaatsen, zwemmen, bowlen en minigolfen zijn in die prijs inbegrepen.

In de gemeenteschool van Oostduinkerke is er een mentor. Voor het achtste schooljaar op rij worden startende leraren, interimarissen, studenten van de lerarenopleidingen en studenten personenzorg begeleid en gecoacht. De mentor zorgt tevens voor het onthaal en de daarbij horende administratie. Zij is de link tussen de student en de klasleraar. Er worden afspraken gemaakt voor de coaching en alle nodige documenten worden overhandigd.

De school ontwierp een duidelijk stappenplan zodat iedereen weet wat zijn taak is. Als een beginnende leraar toekomt op school, wordt de mentor ingeschakeld. De leraar kan ten allen tijde terugvallen op een persoon die altijd paraat staat om te coachen en te begeleiden. Bijvoorbeeld: indien nodig wordt een model agenda aangereikt, de leerplanzoeker wordt gedemonstreerd, enz. Er kan eventueel een klasbezoek wordt een fase uit de les geanalyseerd en samen besproken.

Hierdoor krijgt de beginnende leraar inzicht in zijn functioneren. De wijze waarop dit gebeurt, verloopt in een vertrouwelijk kader. De mentor is een gelijkwaardige partner en zal nooit de leraar evalueren. Elk schooljaar kunnen studenten kleuter of lager onderwijs en studenten personenzorg stage bij ons lopen. Op die manier blijven we voortdurend in contact met het steeds wisselende onderwijslandschap en is het een win-winstituatie voor alle partners.

Er wordt vlot samengewerkt met de diverse lerarenopleidingen. De uitdagingen komen vanuit het veld en worden als stimulerend aanzien. Ons gemeentelijk onderwijs staat, ver buiten de provinciegrenzen, bekend voor zijn goede ondersteuning.

In samenwerking met SVS West-Vlaanderen organiseren we op regelmatige basis woensdagnamiddagactiviteiten.

We proeven van vele sporten; en dit aangepast aan alle leeftijden. De meeste namiddagen gaan door in onze sportzaal Hazebeek te Oostduinkerke.

In normale omstandigheden spreken we steeds af aan de school om 13u.20. Het sporten gaat meestal door van 13u.30 tot 15u.30. Indien anders wordt dit steeds gemeld op school.

Ook volgt iedere klas een sportactiviteit binnen de schooluren. Van Hupsakee en Rollebolle voor de kleuters tot American Games en Doe-aan-sport-beurs voor het lager. De kosten hieraan verbonden, worden betaald door onze ouderraad-vriendenkring. Zo garanderen we voor iedereen gratis onderwijs.

Het zorgteam

Eén halftijdse leerkracht in de kleuterafdeling, twee leerkrachten voor de lagere school en een zorgcoördinator: samen vormen ze het zorgteam. Ze werken op drie niveaus aan het welbevinden op onze school.

  1. Op schoolniveau: sociaal-emotionele opvoeding, uitwerken projecten (bv. pesten), meehelpen in het beleid van de school.
  2. Op leerkrachtenniveau: begeleiden van de collega's waar zich noden of problemen voordoen door uitwerken klashulp, informeren via hulpmiddelen, aanmaken materialen.
  3. Op kindniveau: probleemoplossend de kinderen begeleiden (zie hierboven).

Vier niveaus

Zorg op school... Het woord zegt het zelf. We zorgen voor elkaar. Zorg voor het welbevinden van elk kind, elke leerkracht, onze ouders en eenieder die participeert in onze school.

Wanneer er zich problemen met kinderen voordoen, bieden we op verschillende manieren (niveaus) hulp:

Preventieve zorg of eerstelijnszorg: oplossingen bieden in de klas zelf.
Verhoogde zorg:
-hulp op langere termijn: het kind komt elke week één of meerdere momenten in de zorgklas.
-occasionele hulp: een tijdelijk probleem door hiaat, ziekte, achterstand.... in de zorgklas.
-hulp in de klas: het zorgteam wordt ingeschakeld om in de klas gedifferentieerd te werken,
Uitgebreide zorg: we schakelen externe hulp in, al dan niet op school, zoals CLB, logopedisten, Largo, Elora, Gon-begeleiding,...... .
Overstap naar ander onderwijs: het zorgteam begeleidt bij deze moeilijke beslissing.

Werking

De zorgcoördinator:

-De vertrouwenspersoon (aanspreekpunt) voor zowel kinderen, ouders als collega-leerkrachten. Probeert alle meldingen van problemen te analyseren via gesprekken, observatie, overleg of testen. Zoekt naar de beste oplossing.
-De schakel tussen ouder-kind-directie-Clb en andere diensten.
-Administratieve taak: vooral het bijhouden van de leerlingendossiers. (Opvolgen, acties plannen, evalueren, bijstaan en raad geven).
-Meehelpen in de zorgklas. (Zie hierboven, 2. verhoogde zorg).
-Samen met de pedagogisch begeleider en/of directie meewerken aan het beleid van de school, vooral socio-emotioneel.

De zorgleerkrachten:

-Kinderen begeleiden in de zorgklas bij leerproblemen, taalontwikkeling, motorische problemen,...
-In de klas steun bieden bij differentiatie.
-De kangoeroeklas: hulp aan kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn.
-Administratief: opvolgen en evalueren van de evolutie van kinderen met problemen.
-Aanmaak materialen die differentiëren verhoogt.