De Speelplekke

Voor opvang na schooltijd kan u gebruik maken van de gemeentelijke Buitenschoolse opvang De Speelplekke.
U kan er na schooltijd terecht tot 19.15 uur. In de opvang kan uw kapoen naast spelen met de vriendjes ook een warme maaltijd nuttigen op woensdag, genieten van een vieruurtje of alvast het huiswerk maken. De kinderen worden door de begeleiding persoonlijk na schooltijd op school afgehaald.
In De Speelplekke is ook opvang mogelijk op alle schoolvrije dagen en tijdens alle schoolvakanties en dit doorlopend van 6.45 tot 19.15. U kunt er eveneens terecht voor opvang op zaterdag, zon- en feestdagen.

U kan steeds zelf contact met De Speelplekke opnemen via de telefoon 058 / 51 34 74, via mail Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. of een persoonlijk bezoek met rondleiding in Dorpstraat 19 te Oostduinkerke maken.

 

Dommelplekje:

Het slaapplaatsje voor de kleinste kleuters wordt momenteel niet meer ingericht.

 

Het schoolbestuur voorziet in busvervoer voor alle kinderen die op het grondgebied Oostduinkerke - Wulpen wonen.

Om te kunnen deelnemen aan het busvervoer dienen de kinderen inschreven te zijn en de richtlijnen na te leven.
Alle info vindt u op de website van de gemeente Koksijde: http://www.koksijde.be/leerlingenvervoer
Inschijven doe je via die website. Indien u niet over een computer/internet beschikt, kan u inschrijven via het secretariaat van de school.

Meer inlichtingen te verkrijgen op het secertariaat van de school.

Het gemeentelijk onderwijs in Koksijde en Oostduinkerke wordt ingericht door de gemeente Koksijde.
Zij zijn ons schoolbestuur of de inrichtende macht. De gemeentescholen behoren tot het gesubisidieerd officieel onderijs.

Wat doet het schoolbestuur?

1. De inrichtende macht van een basisschool noemen we een 'schoolbestuur'.
Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor één of meerdere scholen. Je kan ze vergelijken met een raad van bestuur in een bedrijf.
2. De leden van de inrichtende macht zijn er verantwoordelijk voor dat de school goed draait.
Om deze taak te vervullen, werven zij een directie en leraren aan. De inrichtende macht ontvangt ook de werkingsmiddelen voor de school van het departement Onderwijs.
Daarmee kunnen de scholen (onder strikte budgettering) de nodige leermiddelen aankopen.
Het schoolbestuur huurt of bezit en onderhoudt ook de schoolgebouwen.
3. De scholen bereiden alle wettelijke voorziene documenten voor: een pedagogische project, een schoolwerkplan, een schoolreglement,.. .
Deze documenten zijn pas rechtsgeldig als ze goedgekeurd worden door de gemeenteraad.
Ons onderwijs moet openstaan voor alle levensbeschouwingen omdat we behoren tot het gesubisidieerd officieel onderwijs.

Wie is verantwoordelijk?

De schepen van onderwijs: Lander Van Hove - contact: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken. 

De burgemeester draagt de eindverantwoordelijkheid: Marc Vanden Bussche - contact: Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

 

De schoolraad is een officieel overlegorgaan die de belangen van de ouders, de leerkrachten en de lokale gemeenschap behartigt.
De schoolraad komt gemiddeld 3 keer per jaar samen om te overleggen over diverse thema's die de school aanbelangen.
De schoolraad heeft de bevoegdheid om overleg te plegen, advies te verstrekken en informatie in te winnen.

Onze schoolraad bestaat uit de volgende geledingen en leden:

  • Voorzitter: de heer Peter Bonhomme
  • Geleding ouders: Annelies Geldhof, Frank Jonckheere en Peter Bonhomme.
  • Geleding lokale gemeenschap: Wilfried Heyvaert, Maurice Dorné en Jan Van Haeren
  • Geleding leerkrachten: Els Rotsaert, Jan Calcoen en Sofie Verhelst (secretaris).
  • Technici en deskundigen: Steven Maes (directeur) en Lander Van Hove (schepen van onderwijs)

Info:

  • de heer Peter Bonhomme, Zuidwesterstraat 24 te 8670 Oostduinkerke.

Mailen kan naar Dit e-mailadres wordt beschermd tegen spambots. JavaScript moet zijn geactiveerd om het te bekijken.

Reeds enkel jaren kunnen wij met het aanbod van de Westhoekacademie uitpakken.
We bieden de kinderen van de lagere afdeling immers op vrijdagnamiddag (van 15u.20 tot 17u.00) de kans om zich creatief uit te leven.
Deze zinvolle naschoolse activiteit kost ongeveer € 72 of € 50 (sociaal tarief) per schooljaar, gebruiksmaterialen inbegrepen (verf, papier, lijm, ...)
Daarvoor krijgen uw kinderen gedurende een volledig schooljaar 2 lestijden per week les in tekenen, schilderen, boetseren, experimenteren, kliederen …
door professionele lesgevers van de Westhoekacademie. Tal van nieuwe technieken komen aan bod.
Inschrijven kan via het secretariaat of tijdens de eerste lesdag.