Het derde leerjaar bouwt verder op hetgeen in het eerste en tweede leerjaar werd aangeleerd. Er wordt hard gewerk aan rekenen, taal, wo en muzische vorming. Ook de sociale vaardigheden zijn erg belangrijk. In het derde leerjaar werken we aan zelfstandigheid en 'leren leren'. Contractwerk is een belangrijke werkvorm. We gaan vaak de klas uit om in de realiteit te ontdekken. Zo gaan we bv. naar de Dodengang, de bibliotheek, op stap in de dorpskom, naar het bezoekerscentrum 'De nachtegaal',enz.... . Koken doen we geregeld in onze klas. We maken bijvoorbeeld spinnensoep van pompoenen tijdens de Halloween-week, we gaan aardbeien plukken en maken zelf confituur.

Een schooljaar is eigenlijk te kort!

Zin in meer? Bekijk dan onze blog: Blog 3de leerjaar