In het vijfde leerjaar leggen we de klemtoon op leren leren en leren plannen. Om dit doel te bereiken werken we met een thuiscontract, waarin taken en toetsen voor de volgende week meegegeven worden. 
Onder begeleiding van de leerkracht, plannen de leerlingen hun huistaken, afhankelijk van de eigen naschoolse activiteiten.  Met het oog op de gestelde eindtermen van het lager onderwijs, omvat het leerplan van het vijfde zowel het verwerven van nieuwe leerstof (Frans, technologie) als het toepassen van de zelfredzaamheid (rekenvoordeel bij hoofdrekenen, schatten, zelfcorrectie, atlasgebruik). Dit komt heel goed van pas tijdens hun verdere opleiding. We leren de leerlingen redeneren in plaats van zomaar te goochelen met getallen. Vooral in het vijfde is de weg naar een oplossing belangrijker dan de uitkomst. Ook het werktempo proberen we op te drijven.  Het affectieve en creatieve krijgt zijn plaats. Naast ons leerpakket, geven we de kinderen ook heel wat kansen om zich uit te leven op het gebied van knutselen, toneel, muziek, enzovoort. Zo maakt men in 5A een volledige kindermusical die uiteindelijk wordt opgevoerd voor de bejaarden in een rusthuis, voor alle kinderen van de eigen school en als hoogtepunt ook voor ouders en familieleden.  Dit gebeurt in de theaterzaal "Het Bedrijf".  De opbrengst van deze musical wordt elk jaar aan een sociaal project geschonken. In 5B maken de kinderen een poppenkastspel. Alle klassen en vooral de kleuters kijken er elk jaar naar uit. Spreekdurf (Frans, spreekbeurten) dragen we dus hoog in het vaandel, en soms combineren we dit met ICT (powerpoint). Dit zijn lessen met weinig schriftelijke neerslag, die wij even waardevol vinden. Hun fantasie kunnen ze ook gebruiken bij de opstellen. We nemen jaarlijks met opgeheven hoofd deel aan de Wedstrijd "Junior-journalist". Goed leesbaar en correct spellen siert het creatief schrijven.

Leren gebeurt niet altijd in de klas.  Daarom maken we ook verplaatsingen naar boeiende locaties.
- leerbezoek "Strand en duinen" (met geschiedkundige achtergrond)
- verkeerspiste op de luchtmachtbasis (i.s.m. de politie Westkust)
- leerbezoek aan de boerderij (tegenwoordig een modern bedrijf)
- leerbezoek aan de kunstenaar (warm maken voor eigen knutselwerk)
- leerbezoek aan de abdij "Ten Duinen" en de molen (geschiedenis van eigen streek)
- leerbezoek aan het Nationaal Visserijmuseum (Navigo)
- leerbezoek aan de vismijn van Nieuwpoort en vissersboot (Week van de zee)

maar ook:
- technologiedag
- zeilwagenrijden op het strand
- stafkaartoefening door Oostduinkerke
- fietstocht door het hinterland en kajakken
- schoolreis naar Brussel met bezoek aan Mini-Europa, Warandepark, Museum van Natuurwetenschappen,
   justitiepaleis, historisch centrum; en vooral gebruik kunnen maken van de metro

Bekijk ook onze blog: Blog 5de leerjaar