Wet op afwezigheden

Het Ministerie van Onderwijs wil de kleuterparticipatie verhogen en het spijbelgedrag in de scholen tegengaan. Daarom graag nog even uw aandacht voor de wetgeving op de afwezigheden. Hier volgen de belangrijkste wettelijke bepalingen die ook in het schoolreglement beschreven staan:

  • Kleuteronderwijs: in het kleuteronderwijs moeten afwezigheden, gelet op het feit dat er geen leerplicht is, niet gewettigd worden met attesten. Er is echter één uitzonde- ring: 6-jarigen in de derde kleuterklas vallen onder dezelfde regeling als kinderen in het lager onderwijs. Het is wel wenselijk, dat de ouders de school informeren betreffende de afwezigheid van het kind. Gelet op de ontwikkeling van uw kind is het aangewezen uw kleuter zoveel mogelijk naar school te brengen. De aanwezigheid van uw kleuter is mee bepalend voor het al dan niet in aanmerking komen voor het ontvangen van een schooltoelage.
  • Lager onderwijs: hier onderscheiden we verschillende soorten afwezigheden.

Ziekte: indien uw kind ziek is, mag u maximum vier keer per schooljaar zelf een briefje schrijven voor een periode van ten hoogste drie dagen. (zie ‘Afwezigheidsbriefjes’) Is uw kind langer dan 3 dagen ziek dan is een doktersattest vereist.
            Een blanco attestje vind je hier terug. 

Gewettigde afwezigheid: begrafenis, huwelijk,... bij elke afwezigheid bezorgt u een officieel document aan de klasleerkracht of in het secretariaat.

Uitzonderlijke omstandigheden: hier kan de directeur, op voorhand, toestemming geven om afwezig te zijn op school. Deze mogelijkheid is strikt gereglementeerd en dient zeker niet om een weekje vakantie te nemen. Er zijn nog andere mogelijkheden om een afwezigheid te verantwoorden (topsport, culturele activiteiten, revalidatie,…). Voor meer inlichtingen kunt u steeds terecht bij de directeur.

Problematische afwezigheden: wanneer uw kind langer dan 5 halve dagen (gecumuleerd) afwezig is zonder mededeling of wettig document, (bvb. op reis gaan) dan spreekt men van een problematische afwezigheid. Er wordt een dossier opgemaakt en het CLB wordt op de hoogte gebracht. Verwittig zeker voor 9 uur indien uw kind ziek is, anders kan de schoolmaaltijd aangerekend worden.

Share
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…